browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rendi tingimused ja muu teave

 • Mõisted:  

 • Atraktsioon – kõik renditavad tooted. Batuudid, telgid, peoinventar ja kõik muud kodulehel olevad tooted

 • Rendileandja – Caravan Grupp OÜ, registrikood 11352015, KMKR nr EE101142935 või Dogville OÜ, registrikood 14605250

 • Rentnik – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab Atraktsiooni tellimuse ja/või sõlmib rendilepingu

 •  
 • Atraktsioonid vastavad kõigile ohutusnõuetele. Rendileandja kohustub Rentnikku informeerima kõigist Atraktsiooni paigaldamise ja kasutamise tingimustest ning juhenditest.
 •  
 • Atraktsioonid tuleb tagastada Rendileandjale samas seisukorras, nagu need on Rentnikule väljastatud, arvestades loomulikku kulumist.

 • Juhul, kui renditud Atraktsioonil ilmnevad puudused või ei vasta Atraktsioon hinnapakkumises kokkulepitule, on Rentnik viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, kohustatud sellest Rendileandjale teatama. Kui Rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel.

 • Rentnik vastutab rendiaja vältel Atraktsiooni säilimise eest. Juhul, kui Atraktsioonil tekivad kahjustused või see hävib, on Rentnik kohustatud tekkinud kahju Rendileandjale hüvitama.

 • Määrdunud batuudi tagastamisel tuleb tasuda puhastustasu 30.- eurot, suurema määrdumise korral vastavalt tegelikule puhastuskulule. 

 • Atraktsiooni rentides kinnitab Rentnik, et tal on õigus lepingut allkirjastada või tellimust kinnitada. Juhul, kui  isikul selleks õigus puudub, vastutab ta lepingus toodud kohustute täitmise eest isiklikult.

 •  
 • Rodeohärja paigaldame ja sellega tegeleme ürituse vältel ise, teiste Atraktsioonide puhul vastavalt kokkuleppele.

 • Rentnik garanteerib Atraktsioonile vajamineva voolu ja turvalisuse.

 • Päeva hind kehtib üldjuhul Atraktsiooni tagastamisel sama päeva õhtuks, siiski on alati võimalikud erikokkulepped.

 • Hinnakirjas toodud hinnad on orienteeruvad, suuremate pühade ajal võivad hinnad olla kõrgemad ja nädala sees madalamad. Igale üritusele teeme eraldi pakkumise. Käibemaksukohuslasele ettevõttele lisandub hindadele käibemaks. Rendi hind pikemaks perioodiks kokkuleppel.

 • Juhime tähelepanu, et kodulehel broneeringu või päringu tegemisega ei ole Atraktsioon renditud, vaid päringu saamisel kontrollime alati täiendavalt Atraktsiooni saadavust ja teeme Teile täpsustatud pakkumise.

 • Olenevalt Atraktsiooni nõudlusest soovitud päevaks võib Atraktsiooni broneerimisel rakenduda  broneerimistasu kuni 50% rendihinnast. Eelnevalt kindlasti teavitame Rentnikku broneerimistasu rakendumisest ja soovi korral saab Rentnik oma broneeringust ja broneeringutasust loobuda. Broneerimistasu loetakse Atraktsiooni rentimisel ettemaksuks.  

 • Kui ilmaolud on batuudi kasutamiseks sobimatud, on võimalik broneering TASUTA tühistada. Muudel põhjustel, nt lapse haigestumine vms on võimalik broneeringut üks kord tasuta muuta.

Lisainfo ja tellimine:  tel. 53312729    e-post: info@heapidu.ee